Kattisavans Viltvårdsområdesförening (VVO)

Föreningsstämma

Fredagen den 12 augusti 2016
Kl 19:00
Kattisavans Camping
Dagordning enligt stadgar


Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen