Kattisavans fiskevårdsområde

Kattisavans fiskevårdsområde ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd.

Fisket

I Vindelälvens strömmande delar finns harr och öring.

På selen finns det mest abborre, gädda och sik. Det finns även lax, för att lyckas fånga en så krävs tur och skicklighet. I Lillträsket planteras röding och öring, där och i Ljusvattentjärn krävs särskilt fiskekort. I Bjurbäckens strömmande delar finns harr och på de lugnare sträckorna dominerar gädda.

I Umeälven finns grov gädda samt ett svagt bestånd av harr och öring. I Rusträsket finns grov abborre och gädda samt ett litet öringbestånd. Mörtträsket har ett mycket attraktivt fiske efter stor abborre och gädda, även utländska gäster har upptäckt detta.

I Rusbäcken gäller endast flugfiske med särskilda regler efter harr och öring. Övriga vatten domineras av abborre och gädda. Genom samarbete med andra FVO så kan Du fiska i Umeälven från Rusfors kraftstation ända upp till kommungränsen (Storuman).

Fiskeregler

Samtliga vatten (utom Rusbäcken) är upplåtna för sportfiske med handredskap. Minimimått: Harr och öring 30 cm. I Rusbäcken är det endast flugfiske med flugspö och flugorna skall vara hullingfria. Det råder också fångstbegränsning, 1 st harr eller öring minst 40 cm per dag.
Obs! Endast dagkort säljs för Rusbäcken!

Fiskekort

Kattisavan Camping AB, Kattisavan 0950-180 60
Anders Sandberg, Kattisavan 0950-180 18
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Lena Axelsson, Hedvik 0950-180 02
 

Fiskevård

Kattisavans FVO är beroende av Er hjälp för att lyckas med fiskevården. Ett fint naturbestånd av harr och öring kan helt förstöras genom bristfällig fiskeetik. Norrländska vattendrag är näringsfattiga och känsliga för ett hårt fisketryck. Det är därför en självklarhet att inte "kaggfiska".
 

Boende

Kattisavans Camping 0950 - 18060
 

Info

Kontaktpersoner:
Anders Sandberg 0950 - 180 18


Copyright © 2019 Kattisavan Bya Web. Alla rättigheter reserverade.


Go to top
Template by JoomlaShine