Kattisavan ses som en av de bästa fågellokalerna i Västerbottens inland

Byn Kattisavan ligger 3,5 mil norr om Lycksele längs Blå Vägen (E12) med närhet till Umeälven. Nybyggare odlade upp marken redan på 1730-talet men fisket i Kattisavan har tilltalat folk sedan förhistorisk tid.
På uddar och holmar finns boplatser från forntiden och man har hittat skärvsten i området samt fångstgropssystem.
Om våren syns sandbankar med gamla trädstubbar kring Kattisavan och området blir isfritt tidigt vilket gynnar olika gästande fåglar.

Fåglar

Kattisavan har en unik och ovanligt rik fågelfauna och den betraktas som en av de bästa i Västerbottens inland. Närmare 132 olika arter har noterats.
Här kan man se strandskata, myrsnäppa, vigg, olika andfåglar, sångsvan, storlom, skäggdopping och även mer ovanliga fåglar som blå kärrhök, gråhäger och enkelbeckasin.
Området en av de bästa lokalerna längs älven för den ovanliga dvärgmåsen och mer vanliga svarthakedopping.

Södra Lapplands första fynd av rödspov (1977) och större piplärka (2007) gjordes i Kattisavan.
 

Dvärgmåsen (Larus minutus) är den minsta arten bland måsfåglarna. Fågeln mäter 25-27 cm mellan stjärt- och näbbspets. Den vuxna fågeln känns igen på det helt svarta huvudet, vitgrå kropp och de mörka vingundersidorna. Fågeln flyger nästan som en tärna i sin jakt på insekter men dyker ibland ner mot vattenytan för att hitta något ätbart. Dvärgmåsen flyttar mestadels till Medelhavet under vintern där den äter småfisk och eventuellt plankton.

Svarthakedoppingen (Podiceps auritus) ses i Kattisavan om våren. Sommardräkten är lätt att känna igen på det svarta huvudet med orangegula örontofsar som utgår från det röda ögat. Doppingens övriga kropp är brunröd på ovansidan och vit på undersidan. De flesta svarthakedoppingar flyttar till Västeuropa under vintern.

Ett fågeltorn anpassat för funktionsnedsättning finns i närheten av campingen och ger en bra utsiktsplats över älven. Tubkikare kan lånas av Kattisavans idrotts och intresseförening.


Copyright © 2019 Kattisavan Bya Web. Alla rättigheter reserverade.


Go to top
Template by JoomlaShine