Byn Kattisavan ligger vid Umeälven i södra Lappland
3,5 mil nordväst om Lycksele längs Blå Vägen (E12).


Nybyggare odlade upp marken redan på 1730-talet, men fisket i Kattisavan har tilltalat folk sedan förhistorisk tid.
På uddar och holmar finns boplatser från forntiden och man har hittat skärvsten i området samt fångstgropssystem.
Historiska byggnader finns att beskåda i byns kärna.
Här finns goda fiskevatten, bra möjlighet till konferens och boende.