Folkets Hus historia

FolketsHus 1 av 1 1024x680

Beslut att bygga folkets hus togs vid sammanträde 1934, där även föreningens stadgar upprättades.
Första insats var 100 kr från Kattisavans syndikalistiska ungdomskubb samt från Fredsföreningen ett bidrag på 300 kr. Insatsbevis på 10 kr /person utdelades. Långivare var Sundsvalls Enskilda bank med 1000 kr.

Byggnationen påbörjades under ledning av ordföranden Egon Sandberg och övriga i Styrelsen - Sigvard Andersson, Helge Lindgren och Harald Fjellström.
Genom "tiggeri" och frivillig arbetskraft blev huset färdigt och tjänade väl sitt ändamål.
Den 6 okt 1935 hyrdes lokalen av Carl Jularbo för att ha bal - hyran blev 24 kr och 10 öre.

1957 Finns 374 st andelsbevis utskrivna till ett värde av 10 kr/st. Skolstyrelsen hyr lokal i Folkets Hus för barnbespisning och 1962-64 hyrs även lokal för slöjd.

Utdrag ur VK aug. 1962

Så kom kriget och föreningen förde en tynande tillvaro även i början av 50-talet På vintern 1955 brakade taket ner på grund av snön och det blev signalen till en upprustning. Man enades om att snarast börja en renovering och året därpå gjorde man nytt tak och en entré. Landskommunen och bolag gav bidrag.

Så kom Vattenfalls utbyggnad in i bilden och när deras dämningsplaner avslöjades betydde det att Folkets hus-tomten skulle komma under vatten. Föreningen hade arrenderat marken men var helt inställd på att behålla byggnaden. 1962 lyckades man köpa en tomt på 3222 m2 intill vägen av en bybo. Tidigare låg huset ett 100-tal meter från vägen vilket inte var så lyckat.

Det blev den nuvarande styrelsen - Egon Sandberg, Erling Lindgren och Torsten Lindgren - som fick "föra striden" med Vattenfall och det dröjde inte så värst länge förrän överenskommelsen var klar, föreningen fick 85 000 kr kontant, de skulle själva ordna flyttningen av byggnaden till den nya tomten och återställa den gamla.

Sommaren 1961 flyttades byggnaden upp mot vägen, och därefter började arbetet med källarvåning, nytillbyggnad och fullständig renovering. Barnbespisningen, som tidigare hållit till i huset, kunde provisoriskt tas i bruk redan under hösten - slöjdsalen blev klar till vårterminen.

"Ytan är nu dubbelt större än i vårt första hus. Den håller 280 kvm, konstaterar sekreterare Erling Lindgren. Vattenfallspengarna har inte riktigt räckt till. Vi har tagit ett lån på 10 000 kr, men det bör gå bra. Hyran för skollokalerna ger oss 4500 kr pr år"

I nytillbyggnaden inryms förutom serveringsrum/bespisning och kök en stor tambur med klädutrymmen samt damtoalett. Danssalongen har förlängts med 6 m, vilket bl a gett utrymme för en stor scen. I källaren Inryms också ett hobbyrum samt ett stort förrådsrum och herrtoaletter.

Oljeeldning och två oljekaminer stänger ute vinterkylan. Gårdsplaneringen får anstå tills vatten och avloppsgrävningen gått förbi, men parkeringsutrymmena är goda. Både folk och bilar får gott om plats när det drar ihop sig till invigning om någon månad.

1964 Indragning av telefon - uppsagd 2011

1968 En novemberkväll hade nära 200 personer bänkat sig för att spela bingo. Man konstaterade att rök vällde ut och lokalen utrymdes snabbt och 10 minuter senare var äldre delen av byggnaden helt övertänd. Det konstaterades att elden troligen började Intill en kamin. Lokalen återuppbyggdes och var klar 1969.

1972 Byggande av bastu med bidrag av regleringsmedel.

1983 Reparation av danslokal och byte av golv. På årsmötet det året inget fika "som led i en åtstramning av utgifterna".

1985 Uthyrning del av källarlokal till Kattisavans Pensionärsförening, De byggde där snickarbod och vävstuga.

1989 Ombyggnad av lokalen till dagisverksamhet. Uthyrt till Lycksele kommun 1990-1997.

1991 Byggande av lekpark

1992 Hörselslinga installerad med fullt bidrag av Boverket.

2002 KllF övertar ansvaret för lekparken - den flyttas till Campingen 2006.

2004 Första sommaren som Thailändska bärplockare hyr lokalerna.

2008 Ny värmeanläggning till en kostnad av 330 000kr,

2010 Nybyggnad av bagarstuga i källaren i samarbete med KllF.

Folkets hus drivs idag helt ideellt med hjälp av ett driftsbidrag från kommunen "för hållande av lokal i glesbygd" på 18.000 kr/år.

Lokalerna är uthyrda till kurser, sammanträden, fester, skotercafé, auktioner, bröllop, gymnastik, innebandy, bakning, musikcafé, teater och tidigare även danser, bio, bingo, vallokal och under sommarmånaderna till Thailändska bärplockare.